Úvod
Obce
Kľúče
 

ABSOLUT SK s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 51997347

Deň zápisu: 11.10.2018

Skalité 1287
Skalité
02314

Vložka 71000/L, oddiel Sro

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Administratívne služby
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Sťahovacie služby
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Kuriérske služby
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Faktoring a forfaiting
 • Prevádzkovanie výdajne stravy
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
 • Fotografické služby
 • Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
 • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 • Výroba nápojov
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
 • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
 • Výroba koksu a rafinovaných produktov
 • Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
 • Výroba a hutnícke spracovanie kovov
 • Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
 • Výroba bižutérie a suvenírov
 • Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
 • Textilná výroba
 • Odevná výroba
 • Výroba hračiek a hier
 • Organizovanie a usporadúvanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v predmete podnikania
 • Výroba stavebno-stolárskych výrobkov
 • Výroba vína a vinárskych výrobkov
 • Vypracovanie a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovov
 • Výroba proteínových potravinárskych výrobkov
 • Prevádzkovanie práčovní
 • Organizovanie športových, kultúrnych, iných spoločenských podujatí a veľtrhov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy a výroby
 • Organizovanie športových, kultúrnych, kultúrno-vzdelávacích a spoločenských podujatí
 • Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´
 • Dizajnérske činnosti
 • Výroba sviečok a tieniacej techniky
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
 • Výroba cukrárskych výrobkov
 • Poskytovanie služieb a výroba hotových jedál v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Administratívne služby a služby súvisiace s počítačovýmspracovaním údajov
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • Informačná činnosť
 • Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
 • Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
 • Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a prenosu informácií
 • Počítačové služby a služby spojené s počítačovým spracovaním údajov
 • Pocˇítacˇové služby a služby súvisiace s pocˇítacˇovým spracovaním údajov
 • Stavebné cenárstvo, projektovanie, konštruovanie elektrických zariadení
 • Spracovanie a výroba potravinárskych výrobkov
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo a konštruovanie elektrických zariadení
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb
 • Výroba potravinárskych prípravkov
 • Výroba a opracovanie jednotlivých výrobkov z kovu
 • Vy´roba a opracovanie jednoduchy´ch vy´robkov z kovu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamy, výroby a športu
 • Inžinierska činnosť, projektovanie a konštruovanie mechanických zariadení
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Prenájom hnuteľných vecí;
 • Organizovanie športových, kultúrnych, rodinných, firemných a iných spoločenských podujatí
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien pri realizácii exteriérov a interiérov


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:

maloobchod, sprostredkovanie, ekonóm, stavba, prenájom, administratíva, spracovanie, rekonštrukcia, sťahovanie, čistenie, občerstvenie, ubytovanie, doprava, kuriér, odpad, kultúra, faktoring, pohľadávky, strava, fotenie, betón, kov, nápoje, vývoj, drevo, lesníctvo, koks, studne, hutníctvo, guma, bižutéria, nerasty, textil, odevy, hračky, šport, stroj, stolár, víno, opracovanie, proteín, práčovňa, elektrina, dizajn, sviečka, cukrárstvo, reklama, informátor, oprava, súčiastky, nacenenie, inžiniering, tovar, služby, poradenstvo, dáta, exteriér, rekonštrukcie, nehnuteľnosti, upratovanie, náklad, zásielka, zábava, podujatia, forfaiting, jedlo, akcie, fotografia, sadra, signalizácia, stolárstvo, poľovníctvo, vŕtanie, kovy, plasty, suveníry, rašelina, šaty, šitie, hry, elektrotechnika, stroje, vinárstvo, potraviny, pranie, podujatie, elektrika, grafika, bufet, informatika, marketing, informácie, domácnosť, korok, elektronika, projekt, veľkoobchod, počítače, interiér, balík, organizovanie, vymáhanie, cement, zabezpečenie, voda, bahno, výroba, zariadenia, kovoobrábanie, potravinárstvo, veľtrh, tieniaca, obcerstvenie, prieskum, slama, optika, projekty, bezpečnosť, výstava, vzdelanie, stavebníctvo, prútie, konštrukcia, obrábanie